Category: ក្បាច់រួមភេទ

  • ក្បាច់រួមភេទ ពេលមាន​ផ្ទៃពោះ

    ក្បាច់រួមភេទ ពេលមាន​ផ្ទៃពោះ

    ចំនួនពី​រលេខមក​ហើយ គឺលេខ០០៧ និងលេខ០០៨ សម្រាប់​ខែសីហា និង​ខែកញ្ញា ២០០៦ ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​សុខភាពយើង បានលើក​យក​ប្រធានបទ​ការរួមភេទ​ពេលមាន​ផ្ទៃពោះ និង​ផែនការ​រួមភេទ​ពេលមាន​ផ្ទៃពោះ មកជម្រាប​ជូនរួច​មកហើយ។

    Continue Reading