ក្បាច់ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនា​ទី២៤)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៣ នៃក្បួន​ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។

រូបភាពទស្សនាវដ្ដីសុខភាពយើង

ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី២៤​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។

ចលនាទី​២៤ ៖ ដេកច្រត់​កែងដៃ

ជំហរ​ហាត់ ៖ សូម​ដេកផ្ងារ ច្រត់​កែងដៃ​ទាំងពីរ។ តែ​សូមដាក់ទី​តាំង​កែងដៃ រំកិល​ទៅមុខ​ទៅក្រោយ ប្រយោជន៍​ឱ្យចង្កេះផ្អឹប​ជាប់នឹង​កម្រាល។ សូមដាក់​កែងដៃ​ឃ្លាតពី​គ្នា ដើម្បី​មាន​ជំហរហាត់​សមស្រប​ត្រឹមកម្រិត​កញ្ចឹងក។

របៀប​ហាត់ ៖ សូម​លើកជើង​ទាំងពីរ​ឡើងលើត្រ​ង់ ហើយ​សូមទាញ​ក្បាលជង្គង់​មករក​មុខ ដោយ​រក្សាជើង​ទាំងពីរ​បន្ដឹង​ត្រង់។

ដំណក​ដង្ហើម ៖ សូមដក​ដង្ហើម​ចេញ ពេលទាញ​ក្បាល​ជង្គង់​ទៅរកមុខ។

ចំនួន​ហាត់ ៖ សូមធ្វើ​ចលនានេះ​ឱ្យបាន​៣០ដង។
របៀប​សម្រួល​សាច់ដុំ ៖ ពេលអ្នក​ធ្វើ​ចលនា​ចប់ សូមបត់​ក្បាល​ជង្គង់​ផ្អឹបមក​រកដើម​ទ្រូង ដោយដៃ​ទាំងពីរ​ត្រមោង​ក្បាល​ជង្គង់។ សូមទាញ​ក្បាលជ​ង្គង់​ផ្អឹបដើម​ទ្រូង រួច​ព្រលែង​សាចុះ​សាឡើង។

បើ​ចង់ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ស្វែងរក​អាន​សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ”
សូមបន្ដអា​ន​ចលនា​បន្ទាប់

 

អត្ថបទ​ដោយ ៖ វេជ្ជ. លី ចេងហ៊ុយ

ដកស្រង់ ៖ សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ” និពន្ធដោយ​វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ បោះពុម្ព​នៅខែ​កុម្ភៈឆ្នាំ​២០០៨ ដោយ​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាព​យើង និងក្រុម​កាឡាក់ស៊ី

ប្រភព ៖ ទស្សនាវដ្តី សុខភាពយើង លេខ៥៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០

 

 

 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *