ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​១៨)

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន​១៧ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ​នៅលើ​ទំព័រ​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។

រូបភាពទស្សនាវដ្ដីសុខភាពយើង

ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនាទី១៨​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។

ចលនាទី​១៨ ៖ រុញផ្ទុប

ជំហរ​ហាត់ ៖ សូម​ដេកផ្ងារ ជើង​ទាំងពីរ​ផ្ទឹមគ្នា ក្បាល​ជង្គង់​បត់មក​ដើមទ្រូង ប្រអប់ជើង​ទាំងពីរ​លើកផុត​បំផិត​កម្រាល។ ប្រអប់ដៃ​ទាំងពីរ​ទ្រោប​លើភ្លៅ។

របៀប​ហាត់ ៖ សូមធ្វើ​ចលនា​ទាញក្បាល​ជង្គង់​មករក​ដើមទ្រូង ដោយយក​ប្រអប់ដៃ​ទាំងពីរ​រុញភ្លៅ​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ចលនា ជើង។

ចំនួន​ហាត់ ៖ សូមធ្វើ​ចលនា​រុញផ្ទុប​នេះឱ្យបាន​៣លើក ដែល​ក្នុងមួយ​លើក​ឱ្យបាន​ចំនួន​១០ដង។

សូម​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ៖ សូម​កុំរួញ ឬ​រមួលខ្នង​ម្ដុំទ្រូង កញ្ចឹងក និងសា​ច់ដុំ​ខ្នងត្រាប៉ែស។

ដំណក​ដង្ហើម ៖ សូម​ដកដង្ហើម​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ ទើប​ប្រសើរ។ ដំណក​ដង្ហើម​ត្រូវមាន​សង្វាក់ ៖ ដកដង្ហើម​ចូល ទប់ដង្ហើម​ ធ្វើ ចលនា​រុញផ្ទុប ដកដង្ហើម​ចេញ បន្ធូរ​ចលនា។

បើ​ចង់ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ស្វែងរក​អាន​សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ”
សូម​បន្ដអាន​ចលនា​បន្ទាប់

ដោយ ៖ វេជ្ជ. លី ចេងហ៊ុយ
ដកស្រង់ ៖ សៀវភៅ “ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ” និពន្ធ​ដោយ​វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ បោះពុម្ព​នៅខែ​កុម្ភៈឆ្នាំ​២០០៨ ដោយ​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាព​យើង និងក្រុម​កាឡាក់ស៊ី

ប្រភព ៖ ទស្សនាវដ្តី សុខភាពយើង លេខ៤៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *