ស៊ុបកន្ទុយគោ


រូបភាពទស្សនាវដ្តីសុខភាពយើង
 • បរិមាណមនុស្សទទួលទាន ១នាក់
 • រយៈពេលចម្អិន ៣ម៉ោង
 • រយៈពេលរៀបចំគ្រឿងផ្សំ ៣០នាទី

គ្រឿងផ្សំ

 • កន្ទុយគោ ២ខាំ
 • ស្ពៃបូកគោ ៥០ក្រាម
 • ល្ហុង ៣០ក្រាម
 • ការ៉ុត ២០ក្រាម
 • គល់ស្លឹកគ្រៃ ១០ក្រាម
 • រំដេង ១៥ក្រាម
 • ស្លឹកក្រូចសើច ៥ក្រាម
 • ជីររណារ ១០ក្រាម
 • ទឹកត្រី ១០ក្រាម
 • អំបិល ៣ក្រាម
 • ខ្ទឹមស ៨ក្រាម
 • ខ្ទឹមក្រហម ១០ក្រាម
 • ស្ករត្នោត ១០ក្រាម
រូបភាពទស្សនាវដ្តីសុខភាពយើង

របៀបរៀបចំគ្រឿងផ្សំ

 • កន្ទុយគោលាងទឹកឱ្យស្អាត កាត់ជាកង់ៗ
 • ការ៉ុត ស្ពៃបូកគោលាងទឹកឱ្យស្អាត ហើយកាត់ជាកង់ៗ
 • ល្ហុងកាត់ជាកង់ លាងទឹកឱ្យស្អាត
 • គល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេងយកទៅដុត
 • ស្លឹកក្រូចសើច
 • ជីររណារលាងទឹកឱ្យស្អាត ហាន់ល្មមៗ
 • ខ្ទឹមសលាងឱ្យស្អាត លីងទុកដោយឡែក
 • ខ្ទឹមក្រហមចែកជាពីរ យកទៅដុត និងយកទៅបំពង។

របៀបធ្វើ

ដំបូងត្រូវដាក់ដាំទឹកឱ្យពុះ រួចដាក់កន្ទុយគោចូល ដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម ដែលដុតចូល។ បន្ទាប់មកត្រូវ ដាក់ទឹកត្រី អំបិល ស្ករត្នោត ទុករយៈពេល៣ម៉ោង ដើម្បីឱ្យផុយកន្ទុយគោ និងចូលជាតិល្អ។ ទីបំផុតត្រូវដាក់បន្លែចូល ដូចជាល្ហុង ការ៉ុត ស្ពៃបូកគោទុកឱ្យឆ្អិនល្មម លើកចុះដាក់ខ្ទឹមបំពង និងជីររណារពីលើជាការស្រេច។

បញ្ជាក់ ៖ ម្ហូបនេះអាចទទួលទានបានជាមួយបាយស គ្រឿងក្លែម។

ប្រភព ៖ ទស្សនាវដ្តី សុខភាពយើង លេខ៦៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *